Forberedelser

Scroll down the page in this link to read the contraindications in English.

De fleste kan ta kambo uten større vanskeligheter. Men for å unngå komplikasjoner underveis eller i etterkant, er det nødvendig å få en oversikt over din medisinske historie og nåværende fysiske tilstand. Også din mentale helse (diagnostisert eller ikke), samt hvilke medisiner du bruker er viktige deler av kartlegginga.

Dersom dette er første gang du vil delta i en seremoni med Renativ Kambo, må du først fylle ut kartleggingsskjema.

Kontraindikasjoner

Kambo kan ikke gis dersom:

 • Du er under 18 år
 • Noen presser deg til å ta kambo
 • Du har har hatt hjerteproblemer eller hjerteoperasjoner *
 • Har blitt rammet av slag
 • Har blitt rammet av hjerneblødning
 • Har hatt aneurismer og/eller blodpropp
 • Går på eller har gått på kjemoterapi/cellegiftbehandling eller strålebehandling de siste 3 måneder
 • Har utført kirurgiske inngrep de siste 6 måneder
 • Går på immundempende medikamenter i forbindelse med en organtransplantasjon
 • Du har Addisons sykdom
 • Du har hatt epilepsianfall de siste 6 måneder
 • Har tatt Bufo Alvarius den siste måneden
 • Du går på en form for detox-protokoll (langvarig faste, tarmskyll, bruk av klyster, rensing av leveren etc.) eller planlegger dette rett i etterkant av kambo seremonien
 • Er gravid, eller det er en stor mulighet for at du kan være det. Kambo kan heller ikke gis hvis du ammer et barn som er yngre enn 6 måneder gammelt.

Risikoer

Kambo kan være risikalbelt dersom:

 • Du er avhengig av rusmidler/alkohol *
 • Har auto-immune tilstander *
 • Bruker medisiner, inkl. sovepiller/slankemidler *
 • Har eller har hatt mentale eller psykologiske problemer/utfordringer *
 • Du har tatt såkalt vaksine mot SARS-CoV-2 (COVID-19 mRNA) den siste måneden
 • Du har en skade (f.eks. blødning) eller operasjon i øsofagus (spiserøret)

 

* = Det er noen unntak her, ta kontakt med utøver for å kartlegge nærmere.