Hvem er jeg?

Jeg heter Julian Darío og er sertifisert kambo-utøver, trent av Master Practioner Karen Kanya-Darke og har jobbet med kambo siden 2017. 

Etter 3 års praksis videreutdannet jeg meg til Advanced Kambo Practitioner i 2020. Som utøver følger jeg etiske og profesjonelle retningslinjer (Code of Practice) utformet av vår felles organisasjon for kambo-utøvere; IAKP.

Min rolle som utøver er å guide deg praktisk og energetisk gjennom det som dukker opp under kambo-behandlingen, slik at du føler deg ivaretatt i din intense reise med denne tradisjonelle medisinen. I tillegg bruker jeg kun kambo som har blitt sanket på en etisk og bærekraftig måte.

Jeg holder vanligvis til på Sundvollen, men reiser også over hele landet ved behov.