Kontraindikasjoner og risikoer

KONTRAINDIKASJONER

Kambo kan ikke gis dersom:

 • Du er under 18 år
 • Noen andre presser deg til å ta kambo
 • Du har alvorlige hjerteproblemer/feil
 • Du har blitt rammet av slag
 • Du har blitt rammet av hjerneblødning
 • Du har hatt aneurismer og/eller blodpropp
 • Du har alvorlige psykologiske utfordringer/diagnoser (ikke milde depresjoner og angst for eksempel)
 • Du går på eller har gått på kjemoterapi/cellegiftbehandling/strålebehandling de siste 4-6 uker
 • Har utført større kirurgiske inngrep de siste 5 måneder
 • Går på immundempende medikamenter i forbindelse med en organtransplantasjon
 • Du har Addisons sykdom eller Ehlers Danlos syndrom
 • Du har hatt epilepsianfall de siste 5 måneder
 • Du går på medisiner for lavt blodtrykt
 • Er gravid, eller det er en stor mulighet for at du kan være det. Kambo kan heller ikke gis hvis du ammer et barn som er yngre enn 6 måneder gammelt.

RISIKOER

Kambo kan være risikalbelt dersom:

 • Du er avhengig av rusmidler/alkohol
 • Bruker medisiner, inkl. sovepiller/slankemidler
 • Du for tiden går på en form for detox-protokoll (langvarig faste, tarmskyll, bruk av klyster, rensing av leveren etc.) eller planlegger dette rett i etterkant av kambo seremonien
 • Har tatt Bufo Alvarius eller iboga de siste 2 måneder
 • Du har tatt såkalt vaksine mot SARS-CoV-2 (COVID-19 mRNA) den siste måneden
 • Du har en skade (f.eks. blødning) eller operasjon i øsofagus (spiserøret)


I tillegg bør kvinner være klar over at effekten av p-piller kan reduseres rett etter en kambo seremoni.