Kontraindikasjoner og risikoer

KONTRAINDIKASJONER

Kambo kan ikke gis dersom:

 • Du er under 18 år
 • Noen presser deg til å ta kambo
 • Du har har hatt hjerteproblemer eller hjerteoperasjoner *
 • Har blitt rammet av slag
 • Har blitt rammet av hjerneblødning
 • Har hatt aneurismer og/eller blodpropp
 • Går på eller har gått på kjemoterapi/cellegiftbehandling eller strålebehandling de siste 3 måneder
 • Har utført kirurgiske inngrep de siste 6 måneder
 • Går på immundempende medikamenter i forbindelse med en organtransplantasjon
 • Du har Addisons sykdom
 • Du har hatt epilepsianfall de siste 6 måneder
 • Har tatt Bufo Alvarius den siste måneden
 • Du går på en form for detox-protokoll (langvarig faste, tarmskyll, bruk av klyster, rensing av leveren etc.) eller planlegger dette rett i etterkant av kambo seremonien
 • Er gravid, eller det er en stor mulighet for at du kan være det. Kambo kan heller ikke gis hvis du ammer et barn som er yngre enn 6 måneder gammelt.

RISIKOER

Kambo kan være risikalbelt dersom:

 • Du er avhengig av rusmidler/alkohol *
 • Har auto-immune tilstander *
 • Bruker medisiner, inkl. sovepiller/slankemidler *
 • Har eller har hatt mentale eller psykologiske problemer/utfordringer *
 • Du har tatt såkalt vaksine mot SARS-CoV-2 (COVID-19 mRNA) den siste måneden
 • Du har en skade (f.eks. blødning) eller operasjon i øsofagus (spiserøret)

 

* = Det er noen unntak her, ta kontakt med utøver for å kartlegge nærmere.