Personvern

Formålet med denne informasjonen er å informere om hvilke av dine opplysninger samles inn og hvordan disse opplysningene blir benyttet. Alle personopplysninger som innhentes følger gjeldende regler for behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

Samtykke

Ved å melde deg på nyhetsbrevet eller ved å ta kontakt digitalt samtykker du til behandling av personopplysningene dine. Se nedenfor om hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet i denne sammenheng.

Informasjon som blir samlet inn

Opplysninger som hentes inn når du melder deg på nyhetsbrev: e-post, evt. navn.

Opplysninger som hentes inn når du tar kontakt digitalt og i konsultasjoner: Navn, e-post, medisinsk historie, nåvære tilstand og evt. detaljer som anses som relevant i forbindelse med seremonien.

Hvordan Renativ Kambo benytter dine personopplysninger

Renativ Kambo respekterer din konfidensielle og fortrolige informasjon, og dine opplysninger deles ikke med tredjeparter.

Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene ble innhentet for. Dette innebærer at personopplysninger til markedsføring slettes dersom du melder deg av nyhetsbrev eller trekker ditt samtykke. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for behandling av personopplysninger til markedsføringsformål. Den enkleste måten å gjøre det på, er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge linken som følger nederst i hvert nyhetsbrev.

Kontakt

Om du har spørsmål om, ønsker innsyn i, eller vil slette de personopplysningene som er lagret på deg er det bare å ta kontakt med Renativ Kambo på kambo@renativ.no.