Bestillingsvilkår

Betaling og rabatter

Pris vil avhenge av forskjellige faktorer. Bl.a. hvor du vil ta kambo (seremoni på Sundvollen er billigste alternativ ), hvor mange runder kambo du vil forplikte deg til (3 innen en månesyklus er anbefalt og gir rabatter), om du er student/ufør eller om du vil arrangere en sirkel (2-5 personer) og få en billigere behandling selv. Ved lengre reiser der overnatting eller tilgang på et lokale fasiliteres, vil også gi rabatt.

Betaling kan gjøres kontant, via Vipps eller litt billigere med XMR eller ARRR

Depositum

Dersom du har gått igjennom kartleggingsfasen og har fått en dato/tidspunkt for din seremoni, er neste steget å sikre din plass ved å betale et depositum på kr. 400,-.  Dette steget er viktig for din forpliktelse i prosessen.

Avbestilling

Dersom du avbestiller innen 5 dager før behandlingsdagen, vil depositum refunderes i sin helhet. Du har også muligheten til å flytte seremonien til en annen dato, dersom du ønsker det.

Dersom du avbestiller 5 til 2 dager før behandlingsdagen, vil du få refundert 50% av depositum. Du har muligheten til å flytte de resterende 50% av depositumet til en annen dato.

Dersom du avbestiller 24 timer før behandlingstidspunktet, vil ikke depositumet bli refundert.